2012.08.07

Markó Attila  • Markó Attila szerzője vagy társszerzője valamennyi, ma Romániában érvényben levő kisebbségekre vonatkozó jogszabálynak.
  • Ő dolgozta ki és terjesztette elő az Európa Tanács legjelentősebb nyelvi jogi dokumentumának, a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Kartájának ratifikálási törvényét.
  • Az anyanyelvhasználat kiteljesedése érdekében több száz beadvány, panasz vagy kifogás megoldásáért járt közben (kétnyelvű táblák, közérdekű feliratok, anyanyelvű levelezés, dekoncenrált intézményekre vonatkozó többnyelvűségi problémák stb.)
  • Tagja volt annak a munkacsoportnak, amely kidolgozta a tanügyi törvénynek és a közigazgatási törvénynek a kisebbségek jogaira és az anyanyelv használatára vonatkozó részeit.

 

  • Részt vett a restitúciós jogszabályok előkészítésében és elfogadtatásában, a romániai diszkriminációellenes jogszabályok kidolgozásában.
  • Az 1998-as első kormányrendelet megszületésétől napjainkig kivétel nélkül minden restitúciós bizottság tagja volt – 2003 óta egyedüli magyarként. Az ismert nehézségek és akadályoztatás ellenére is sikerült több mint 1100 egyházi és közösségi ingatlant visszaszolgáltatni a volt tulajdonosoknak. Emellett részt vett több ezer erdélyi magyar ember kártérítési kérelmének elbírálásában.

 

  • Irányítása alatt az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala nyilvános pályázatok által évente több mint tízmilliárd régi lejjel (félmillió euróval) támogatja a magyar kulturális és ifjúsági programokat.
  • Előkészítette a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet jogszabályi hátterét, tagja volt a kisebbségi törvénytervezetet kidolgozó munkacsoportnak.