2012.08.03

Állásfoglalások JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, KOVÁSZNA MEGYE TESTVÉRMEGYÉJE SZOLIDARIZÁLÓ LEVELE

 2012. október 26.

 

AZ EP KISEBBSÉGI INTERGROUPJÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

2012. szeptember 13.

"Határozottan állást foglalunk a romániai visszaszolgáltatás folytatása mellett, hivatkozással Románia Európai Uniós csatlakozásakor vállalt kötelezettségeire, miszerint az állam a volt tulajdonosoknak kedvező módon fogja rendezni a tulajdonviszonyokat."

 

BÖJTE ATYA NYÍLT LEVELE

2012. szeptember 1.

"A szeretet vonz, a gyűlölet taszít és szegényebbé tesz! Bukarestben a hatalom erős emberei marakodnak, egymásról, rólunk erdélyi magyarokról is meggondolatlanul rosszakat mondanak, a törvényeket önkényesen, kicsinyes, rövidtávú érdekeik alapján változtatják, nem adják meg a jogainkat sőt, újabban elveszik még az iskolánkat is."

AZ AMERIKAI MAGYAR KOALÍCIÓ NYILATKOZATA A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM ÜGYÉBEN

2012. augusztus 31.

 

A HÁROMSZÉKI IFJÚSÁGI TANÁCS FELHÍVÁSA AZ IFJÚSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA FELE

2012. augusztus 29.

"Támogatjuk az Erdélyi Református Egyházkerület és az RMDSZ kezdeményezését, ezúton is felkérjük a civil szervezeteket és minden háromszéki fiatalt, hogy csatlakozzon a szeptember 1-jei tiltakozáshoz. Az Igazság Napján nekünk is ott a helyünk!"

 

A LEHET MÁS A POLITIKA ÁLLÁSFOGLALÁSA

2012. augusztus 28.

"Pártcsaládunkon, az Európai Parlament zöld frakcióján keresztül uniós szinten is támogatni fogjuk Winkler Gyula, Sógor Csaba és Tőkés László EP-képviselők beadványát, hogy az EU is minél komolyabb figyelemmel kísérje az ügy további fejleményeit. Ugyanakkor az LMP felszólítja a magyar kormányt, hogy minden diplomáciai eszközzel támogassa a Székely Mikó Kollégium ügyét."

 

AZ IGAZSÁG NAPJA – TŐKÉS LÁSZLÓ FELHÍVÁSA

2012. augusztus 27.

"A 2012. szeptember 1-jére meghirdetett Igazság Napján Sepsiszentgyörgyön békés, alkotmányos keretek között ismételten álljunk ki igazunk mellett.

Ne engedjünk ‘89-ből!"


A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FELHÍVÁSA AZ IGAZSÁG NAPJÁRA  

2012. augusztus 22.

"Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója." Kós Károly

 

A HUNYAD MEGYEI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK, CIVIL SZERVEZETEK, VALAMINT A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG HUNYAD MEGYEI SZERVEZETÉNEK KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSA A MIKÓ-ÜGYBEN

"Bethlen Gábor és Dávid Ferenc szellemi örököseiként, az erdélyi vallási béke egyik bölcsőjének mai lakóiként aggodalommal követjük, ami Sepsiszentgyörgyön a református egyháznak visszaszolgáltatott Székely Mikó Kollégiummal történik."

 

A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS EGYHÁZ FELHÍVÁSA

2012. augusztus 17.

"A református testvéreinket ért megalázó, felháborító döntés közös terhünk! A testvérszeretet, igazságérzet és békesség iránti krisztusi elkötelezettségünk miatt nem türhetjük szó nélkül a történteket."

 

A KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK TILTAKOZÁSA

2012. augusztus 17.

"Lépjünk fel erélyesen és egységesen e jogtiprás ellen, megakadályozva ezzel azt, hogy e visszaállamosítás precedenst teremtsen újabb, magyarellenes cselekedetek számára."

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET FELHÍVÁSA

2012. augusztus 10.

" Legyünk sokan együtt Sepsiszentgyörgyön erős hitvallással és hívő erővel!"

 

AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ FELHÍVÁSA A SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM ÜGYE MELLETTI KIÁLLÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE


2012. augusztus 8.

 

 A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZ FELHÍVÁSA  

2012. július 20.

"Kérjük az egyházfőket, előjárókat, szervezeteket, intézményeket és minden testvérünket, hogy vállaljanak szolidalítást, fejezzék ki együttérzésüket ebben a jogsértett helyzetben. Adjanak hangot tiltakozásuknak a különböző fórumokon, konferenciákon, megbeszéléseken és gyűléseken."

 

KÖRLEVÉL AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ESPERESEIHEZ, LELKIPÁSZTORAIHOZ, PRESBITEREIHEZ ÉS GYÜLEKEZETI TAGJAIHOZ

"Szeretettel kérem gyülekezeti tagjainkat, hogy nemes célunk támogatása érdekében, miután aláírták a rendelkezésükre bocsátott íveket, ajánlják azt őszinte ügybuzgósággal más felekezetű rokonaik, barátaik, ismerőseik figyelmébe és tegyék lehetővé az ő aláírásaik megszerzését is."

 

KÖRLEVÉL AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETEIHEZ

 2012. július 20.

"Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége a lelkipásztorok, presbiterek, és gyülekezeti tagok tudomására hozza, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium ügyében hozott első fokú döntés ellen tiltakozott az Igazgatótanács, az Egyházkerületi Közgyűlés, valamint a Zsinat is."

 

AZ RMDSZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐINEK LEVELE VIVIANE REDINGHEZ, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ALELNÖKÉHEZ, A JOGÉRVÉNYESÜLÉS, ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG BIZTOSÁHOZ

2012. július 17.A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA  

2012. július 13.

"Felkérjük az illetékes hatóságokat, hogy sürgősen akadályozzák meg a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium törvénytelen visszaállamosításának súlyosbodó folyamatát, ami a buzăui bíróság június 28-i ítéletét követően a láthatóan törékeny demokratikus viszonyokból vissza akarja kényszeríteni az egyházat és híveit az 1989 előtti sötét diktatúrába."

 

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA

2012. július 12.

"Az AMSZ reményét fejezte ki, hogy a bukaresti amerikai nagykövetség megfigyelő szerepe és az aggodalom nyilvános kifejezése üdvös hatással lesz és előmozdítja majd a tisztességes és gyors restitúciót, azt, hogy Románia betartsa az erre vonatkozó törvényeket, s egyúttal azt is, hogy az alpereseknek a bírósági eljárások előírásainak tiszteletben tartásával szolgáltassanak igazságot."

 

VIVIANE REDING EURÓPAI BIZOTTSÁGI ALELNÖKHÖZ FORDULT TŐKÉS LÁSZLÓ

2012. július 12.

" (...) a magyar kisebbség alkotmányos jogait és alapvető emberi jogait sértik meg, a Különleges Restitúciós Bizottság tagjainak meghurcoltatása pedig „elrettentő példa” lehet mindazok számára, akik Romániában részt vállalnak az egyházi tulajdonok visszaszolgáltatásában."

 

KÖZÖS EGYHÁZI FELLÉPÉS A MIKÓ-ÜGY ELÍTÉLTJEI MELLETT

2012. július 12.

"Az elítélt személyekkel való együttérzésünk kifejezésén túlmenően egyházaink közösen kívánnak fellépni az igazságos és méltányos fellebbezési döntések megszületéséért. Reméljük, hogy az államhatalmi szinten jelenlevő magyarellenesség dacára mihamarabb és maradéktalanul sor kerül erre."

 

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA

2012. július 6.

"Az elkövetkezendőkben egyházunk vezetősége nemzetközi fórumokon is tiltakozik a jogtalanság ellen, és kész minden törvényes eszközzel igazságát, jogos tulajdonát megvédeni."

 

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ NYILATKOZATA

2012. július 4.


"Úgy az ítéleteket, mind a magyar kisebbség bármilyen jogának megcsorbítását megengedhetetlennek tartjuk és leghatározottabban tiltakozunk ellene, felemelve szavunkat minden egyházi és világi fórumon."

 

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐINEK ÁLLÁSFOGLALÁSA

2012. július 3.

"Európai parlamenti képviselői minőségünkben minden eszközt felhasználunk arra, hogy az Európai Parlament, az európai uniós intézmények, illetve az Európai Néppárt, valamint más politikai partnereink tudomására hozzuk ezt az elfogadhatatlan ítéletet. Emlékezetes, hogy az Európai Unió következetesen kiáll a világon bárhol igazságtalanul meghurcolt és börtönbe vetett közéleti személyiségek érdekében; annál inkább szolidarizálnia kell tehát azokkal, a munkájukat jóhiszeműen, a közösség megbízása alapján végző politikusokkal, akikkel ilyen igazságtalanság az Európai Unió egyik tagállamában történik meg."

A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

2012. július 1.

"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség felháborodva és értetlenül fogadja azt a döntést, hogy Markó Attila államtitkárt három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság alapfokon. A Korrupcióellenes Ügyészség közérdek elleni hatalommal való visszaélés vádjával indított eljárást a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása miatt. Határozottan elítéljük a Markó Attila ellen folyó bűnvádi eljárást, az alapfokon meghozott döntést igazságtalannak tartjuk."

 

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖZLEMÉNYE

2011. január 11.

"Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Romániában az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása terén nyújtott elégtelennek minősíthető teljesítmény mellett ilyen döbbenetes eseményre kerüljön sor."